L2017
12-07-2016
Glæd jer til Landsstævnet 2017 i Aalborg. Læs meget mere på DGI's hjemmeside, hvor I også kan tilmelde jer et nyhedsbrev. https://www.dgi.dk/landsstaevne
Læs mere...
Fritidsmesse
30-03-2016
​Søndag den 4. september 2016 kl. 10-16 holder Idrætssamvirket en stor fritidsmesse i Skagen kultur- og fritidscenter, Sæby Fritidscenter og Arena Nord. Her bliver der mulighed for at præsentere jeres forening for både nye og gamle medlemmer.
Læs mere...
RSS-Feeds
03-06-2014
Husk at følge de mange spændende RSS-Feeds for at holde dig opdateret på idrætsområdet.
Læs mere...

Velkommen til Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune.

Her på siden kan du finde information omkring vores daglige virke, og hvad vi kan tilbyde dig som idrætsleder. Hvis du ikke finder, hvad du søger, er du altid mere end velkommen til at ringe til os på 21 28 57 37

Har du et billede fra din idrætsgren, du gerne vil have i flashen her øverst på siden, kan du sende det til: info@idraets-samvirket.dk

Fritidsmesse

Søndag den 4. september 2016 kl. 10-16 holder Idrætssamvirket en stor fritidsmesse i Skagen kultur- og fritidscenter, Sæby Fritidscenter og Arena Nord. Her bliver der mulighed for at præsentere jeres forening for både nye og gamle medlemmer.

Læs hele indbydelsen her og find tilmeldingsskemaet her

Generalforsamling

På generalforsamlingen den 12. april modtog Kurt Thomsen fra Try-Thorshøj Idrætssamvirkets pris. 

Se hvorfor Kurt modtog prisen

Klik her for at se hvorfor

Generalforsamling

Idrætssamvirket afholdt generalforsamling den 12. april 2016.
Læs bestyrelsens beretning her og læs referatet fra generalforsamlingen her.​

Puljeguiden

Kender du puljeguiden? Ellers klik ind på www.puljeguiden.dk.
Her finder du en oversigt over 987 forskellige puljer og fonde, der kan søges af det frivillige foreningsliv. Der er mulighed for at afgrænse søgningen, så man kun får de mest relevante fonde frem i forhold til det, man ønsker at søge tilskud til. Det vil fremgå af oversigten for hver fond, om der kræves medfinansiering, om der er et minimums- eller maksimumsbeløb og så videre.
Der kan oprettes mere end en profil for hver forening. Så kom til tasterne!

Kørselsregnskab

Reglerne for registrering af kørsel for foreninger er strammet op. Her finder du en model på et kørselsregnskab, som opfylder SKATs krav. Du kan frit kopiere det og udskifte Idrætssamvirkets logo med din egen forenings logo. Statens takst på 3,63 kr. er indsat i skemaet. logo med din egen forenings logo. Statens takst på 3,63 kr. er indsat i skemaet.

FITDEAL

FITDEAL.DK er et samarbejde mellem Idrætssamvirket, FUF og Frederikshavn Kommune. FITDEAL gør det nemt for folk at prøve nye aktiviteter uden at skulle melde sig ind i en forening. Man går simpelthen ind og booker en tid på FITDEALs hjemmeside:www.frederikshavn.fitdeal.dk Her vælger man det hold, man har lyst til at prøve.


Tilbuddene opdateres løbende, typisk kører det samme tilbud i 3-5 uger, inden det tages af plakaten igen. Men gå selv ind og se, det forklarer mere end mange ord.


Hvis din forening kunne bruge et par nye medlemmer, så kontakt vores koordinator Charlotte Kirkegaard på tlf. 28761777.

Generalforsamling

Idrætssamvirket har afholdt generalforsamling tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Arena Nord.

Indbydelse sendes snarest ud til medlemmerne.

Læs bestyrelsens beretning og referatet.


Idrætssamvirkets pris

Årets idrætspris gik til Per Larsen fra FfI Håndbold for den store indsats, han har ydet gennem 30 år for klubbens Rødspætte Cup. Læs motivationen her. ​

Tilskudsordning

Den 1. januar 2016 træder den nye Tilskudsordning til foreninger i Frederikshavn Kommune i kraft.

Læs mere her.

Informationsmøder

Center for Kultur og Fritid har netop afholdt tre informationsmøder for foreningerne. Der var først en spændende orientering om Puljeguiden.dk. Puljeguiden samler over 900 forskellige fonde og puljer, som foreningerne kan søge om til mange forskellige formål.
Der var også en kort gennemgang af den nye tilskudsordning.


Se PowerPoint-slides fra møderne her.​

Foreningskalender i Frederikshavn Kommune

Det er nu muligt med vores fælles foreningssystem ”WinKAS” at oprette begivenheder på den fælles kalender www.kalenderfrederikshavn.dk. For at komme godt i gang har WinKAS oprettet 2 online præsentationer, som alle kan tilmelde sig.

Præsentationerne afholdes:

torsdag den 12. juni 2014 kl. 16.00 – 16.30 – Den globale kalender.
onsdag den 18. juni 2014 kl. 16.00 – 16.30 – Den globale kalender.
Max: 25 deltagere pr. præsentation.

Tilmelding via WinKAS' hjemmeside: http://winkas.dk/indhold.asp?id=166

FITDEAL.DK

Skal din forening have flere medlemmer?

Kom og hør mere om FITDEAL.DK tirsdag den 3. juni kl. 19.30 i Skolegade, Frederikshavn. Læs hele indbydelsen her.

Netværksmøde

I samarbejde med Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune inviterer Danmarks
Idrætsforbund (DIF) hermed din og alle andre klubber i kommunen til netværksmøde
om vores tilbud og om skolereformen.

Læs meget mere i den vedhæftede indbydelse og se DIFs præsentation.
Læs mere her.

Generalforsamling

Idrætssamvirket har holdt generalforsamling. Stand up komiker Jakob Svendsen lagde ud med at tage temperaturen på idrætslivet og Idrætssamvirket. En forening af foreninger? Så er man godt nok foreningsmenneske helt ind til benet.

Herefter overrakte Jytte Engsig Idrætssamvirkets pris til Louis Christiansen fra Dybvad Idrætsklub. Læs motivationen her.

​Læs også formandens beretning samt referatet.

Netværksmøde

DIF og Idrætssamvirket afholder et netværksmøde for kommunens idrætsforeninger mandag den 12. maj. På mødet vil DIF komme med inspiration til det daglige arbejde i foreningerne og fortælle om de muligheder, foreningerne har for at få hjælp fra DIF.
Skolereformen fylder meget i medierne i denne tid. I Frederikshavn Kommune er der nedsat mange arbejdsgrupper, og en af disse har speciel interesse for foreningerne, nemlig den, der beskæftiger sig med den åbne skole. Vi har derfor inviteret skoleleder Lars Lundgreen fra Elling Skole, som har været leder af denne arbejdsgruppe, til kort at fortælle, hvad foreningerne kan byde ind med i den åbne skole og den understøttende undervisning. Få også svar på, om det er rigtigt, at alle børn skal gå i skole til kl. 16 hver dag.
Læs meget mere i den vedhæftede indbydelse.

Vil IS nedlægge foreninger?

Onsdag den 2. april var der en stort opsat artikel i Nordjyske, hvoraf det fremgik, at Folkeoplys-ningsudvalget mere eller mindre har sat navn på foreninger og lokaliteter, der måske skal nedlægges eller lægges sammen. Disse udtalelser står alene for FUFs regning. Idrætssamvirket har som FUF to repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, og det er korrekt, at der den 3. april var en temadrøftelse i FOU i forlængelse af den foreningsanalyse, der blev udarbejdet sidste år.

Idrætssamvirkets repræsentanter i FOU går ind i drøftelserne med åbent sind, men der skal udvises respekt for foreningerne, så der ligger en dialog bag eventuelle ændringer i foreningslandskabet. Det er en debat, IS vil tage op på sin generalforsamling den 22. april, hvor foreninger og klubber har mulighed for at mødes og komme med deres ønsker til fremtidens idrætsliv i Frederikshavn Kommune.

​Kasserernetværk

I samarbejde med WinKAS og FUF holder vi møde i kasserernetværket. WinKAS vil indlede med kort at beskrive regnskabsprogrammet, hvorefter der er mulighed for at stille lige netop de spørgsmål, du brænder inde med. WinKAS Pro standard er gratis for alle foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt som folkeoplysende. Se indbydelsen her

Sæby

Det første møde holdes i Sæby Fritidscenter onsdag den 12. marts kl. 19-21.

Frederikshavn

Den 19. marts bliver der to møder i Frederikshavn: Kl. 17-19 og kl. 19-21, begge hos WinKAS, Hjørringvej 143K, med plads til max. 14 deltagere.
Mødet kl. 17 sigter især på små og mellemstore foreninger, og mødet kl. 19 på mellemstore og store foreninger, men afhold dig endelig ikke fra at tilmelde dig, selv om du kun kan på det "forkerte" tidspunkt.
Der vil være en sandwich på mødet kl. 17, så vi kan holde blodsukkeret i ro.


Tilmelding: mailto:info@idraets-samvirket.dk

Den Åbne Skole

Frederikshavn Kommune har nedsat en del arbejdsgrupper i forbindelse med udmøntningen af skolereformen, der skal træde i kraft den 1. august.
IS er repræsenteret i den arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan skolen og det omgivende samfund kan finde sammen i Den Åbne Skole, samt i en overordnet følgegruppe, der følger op på tværs af grupperne.
Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til et arrangement, hvor bl.a. foreningerne kan høre mere om, hvordan de kan byde ind på et samarbejde med skolerne.

Skolebestyrelserne

Som noget nyt vil det sandsynligvis blive vedtaget, at skolebestyrelserne skal udpege en repræsentant for det lokale foreningsliv samt en repræsentant for det lokale erhvervsliv til at sidde i skolebestyrelsen. Forslaget er i øjeblikket til høring hos skolebestyrelserne indtil den 14. marts. Læs mere på kommunens hjemmeside eller her.

Godt gået

Så er det nu – det er tid til indstilling !

​Sociale medier

Tirsdag den 21. januar sætter Idrætssamvirket fokus på de muligheder, der ligger i de sociale medier.

Læs mere her

WinKAS Pro

Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningsudvalg har valgt at købe et nyt administrationssystem til foreninger og administrationen hos WinKAS.

De seneste uger er systemet blevet præsenteret på møder i Sæby, Skagen og Frederikshavn, og det endelige materiale og tilbud til foreningerne ligger nu klar.

Folkeoplysningsudvalget og paraplyorganisationerne håber, at mange foreninger vil kunne se muligheder i dette system og vil tilslutte sig ordningen og tage imod tilbuddet, som kan læses her: WinKAS Pro​

​Foredrag med Rasmus Henning

Onsdag den 21. august havde Idrætssamvirket besøg af triatleten Rasmus Henning.


At dømme efter de mange fremmødte var arrangementet en stor succes, og tilhørerne fik, hvad de kom efter, nemlig en inspirerende fortælling om, hvor langt man kan nå, hvis man virkelig vil og formår at holde fokus, samt gode råd til effektiv træning og nødvendig restitution.

I foyeren i Det Musiske Hus havde FFK og Frederikshavn MTB taget imod opfordringen til at lave en stand, så der blev lejlighed til at se "rigtige" triatlon- og MTB-cykler og få en sludder med nogle af de aktive.