Nyhedsbreve til Center for Kultur og Fritid
20-04-2017
Her finder du Center for Kultur og Fritids nyhedsbreve til foreningerne.
Læs mere...
Fritidsmesse
30-03-2016
​Søndag den 4. september 2016 kl. 10-16 holder Idrætssamvirket en stor fritidsmesse i Skagen kultur- og fritidscenter, Sæby Fritidscenter og Arena Nord. Her bliver der mulighed for at præsentere jeres forening for både nye og gamle medlemmer.
Læs mere...
RSS-Feeds
03-06-2014
Husk at følge de mange spændende RSS-Feeds for at holde dig opdateret på idrætsområdet.
Læs mere...

Pressemeddelelser

Vil IS nedlægge foreninger?

Onsdag den 2. april var der en stort opsat artikel i Nordjyske, hvoraf det fremgik, at Folkeoplys-ningsudvalget mere eller mindre har sat navn på foreninger og lokaliteter, der måske skal nedlægges eller lægges sammen. Disse udtalelser står alene for FUFs regning. Idrætssamvirket har som FUF to repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, og det er korrekt, at der den 3. april var en temadrøftelse i FOU i forlængelse af den foreningsanalyse, der blev udarbejdet sidste år.


Idrætssamvirkets repræsentanter i FOU går ind i drøftelserne med åbent sind, men der skal udvises respekt for foreningerne, så der ligger en dialog bag eventuelle ændringer i foreningslandskabet. Det er en debat, IS vil tage op på sin generalforsamling den 22. april, hvor foreninger og klubber har mulighed for at mødes og komme med deres ønsker til fremtidens idrætsliv i Frederikshavn Kommune.

Fremtidens foreningsliv

Idrætssamvirket er positivt stemt over for at komme i dialog med KFU vedrørende den fremtidige udnyttelse af kommunens faciliteter. En dialog mellem de berørte klubber og faciliteter kan afdække, om der er mulighed for at samle aktiviteter på færre anlæg. IS foretrækker, at foreningerne selv tager initiativ til samarbejde, men indgår gerne i en dialog om at se på de muligheder, der er i det enkelte lokalområde.

IS mener, at det er vigtigt at bevare aktiviteter og faciliteter også i de mere tyndt befolkede dele af kommunen, som er geografisk udfordret i kraft af, at der er 100 km fra nord til syd. Det er derfor nødvendigt aktivt at styrke de små lokalsamfund. I de større byområder vil der naturligt opstå små aktivitetscentre, men det må ikke ske på bekostning af lokalsamfundene, idet det vil fremtvinge en yderligere affolkning.

Hvad kan man få for en krone?

Af Peter Laigaard, Lektor Frederikshavn Handelsskole, Formand Idrætssamvirket Frederikshavn kommune, Byrådskandidat

I disse for vores kommune så økonomisk trængte tider burde overskriften give anledning til at medlemmerne af byrådet ser på, hvor man får mest for pengene. Anledningen til dette indlæg er, at der i øjeblikket cirkulere en del besparelsesforslag, hvoraf det bl.a. fremgår at foreningsverdenen heller ikke går ram forbi. Konkret står foreningsverdenen til at miste over 500.000 kr. i tilskud. På engang mange penge for de mange foreninger, der modtager tilskud via Frederikshavnerordningen – men på den anden side et meget beskedent beløb i forhold til kommunens budget på ca. 3 mia. Ved den sidste kommune sammenlægning var der heldigvis politisk enighed om, at foreningerne ikke skulle stilles ringere. Jeg vil på Idrætssamvirkets vegne opfordre til at området friholdes i forbindelse med besparelsernes gennemførelse. Hvis I gør livet for ”surt” for foreningslederne bliver den regning, der skal betales senere hen meget større.


Forenings Danmark:

I Danmark findes der ca. 80.000 foreninger og heraf er der ca. 20.000 foreninger godkendt efter folkeoplysningsloven – heraf har vi ca. 300 i Frederikshavn Kommune. Hver dansker fra vugge til grav er gennemsnit medlem af 2,8 foreninger – det højeste i verden. De mange foreninger har igen en række ildsjæle, der frivilligt og ulønnet i foreningernekæmper en daglig kamp med at få foreningen til at løbe rundt i en tid hvor rekrutteringen af trænere, ledere og andre frivillige til stadighed er under pres. Hertil kommer det velkendte problemer i alle foreninger med at få økonomien til at løbe rundt.

Mange af disse foreninger inden for idrættens område er i Frederikshavn Kommune igen medlem af Idrætssamvirket, der så repræsenterer disse foreninger i forskellige sammenhænge igennem forskellige udvalg, herunder folkeoplysningsudvalget, der bl.a. godkender de foreninger som modtager tilskud iht. Folkeoplysningsloven.

Det frivillige arbejde.

Til illustration af betydningen af det arbejde, der foregår ude i de mange foreninger ved man at ca. 1/3 af alle danskere er engageret i frivilligt foreningsarbejde svarende til 17 timer pr. måned og at dette modsvarer 110.000 fuldtidsansattes arbejde og at værdien af arbejdet anslås til astronomiske35 mia. om året. Med mit kendskab til de mange velfungerende foreninger vi har i Frederikshavn kommune føler jeg mig overbevist om at vi ikke bare lever op til disse tal på gennemsnitsbasis – vi overgår dem langt. Vi er måske den kommune i landet, hvor foreningerne bedst leverer varen både i de mange breddeklubber men også på eliteplan. Foreningerne er igen arnestedet for store tilbagevendende begivenheder som eks. Dana Cup og Rødspætte Cup, der igen trækket tusindvis af deltagerne og gæster til vores område og dermed skaffer en betydelige omsætningsforøgelse til vores hoteller, restauranter og forretninger. Igen foregår dette arbejde ved frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Forebyggelse er bedre end helbredelse.

For mig at se er vores foreninger den bedste samfundsøkonomiske investering man overhovedet kan forestille sig. I en lang række kommuner man udviklet dette samarbejde yderligere således at foreningerne løser øvrige samfundsmæssige opgaver indenfor en lang række områder bla. børnepasningsområdet. Måske var det en ide´ at forfølge fremover, men i hvert fald er det halsløs gerning at skære ned på måske det område hvor man får allermest for pengene.Integrationsspørgsmål, motion og sundhed, bekæmpelse af kriminalitet ved at holde vores børn og unge fra gader og stræder er andre samfundsøkonomiske gevinster.

Vores opfattelse her i Danmark med en foreningsverden er hel unik set i et større perspektiv. Mange andre steder rundt i verdenen foregår aktiviteterne enten kun i skoleverdenen og/eller hos private udbydere. Det betyder, at man mange andre steder ikke dyrket idræt på sekunda plan med deraf følgende problemer i relation til folkesundheden – ligesom det bestemt heller ikke alle der kan få råd til at dyrke idræt.
Til vores byrådspolitikere skal der derfra fra Idrætssamvirket lyde en opfordring til at overveje de besparelsesforslag der er fremlagt på området.


Svaret på overskriften er i øvrigt: En aktivitetstime hos en forening i Frederikshavn kommune.

Frederikshavn Kommune til OL i København

Frederikshavn kommune dyster i Byernes Ungdoms-OL i København. Sammen med deltagere fra 5 andre store sporteventbyer i Danmark skal der dystes i tre discipliner.

38 Børn og unge fra Frederikshavn kommune tager i næste uge til København for at udfordre hinanden og andre under den store Copenhagen Olympic Festival.

Den store OL-fest på Rådhuspladsen afsluttes således med Byernes Ungdoms-OL den 3. oktober, hvor 6 af de store sporteventbyer i Danmark dyster mod hinanden i street-basket, street fodbold og spring-rytmegymnastik.


Frederikshavn kommune deltager med klubhold som følger:

  • Street-fodbold - Drenge: Skagen Idrætsklub
  • Street-fodbold – Piger: FFI Fodbold
  • Streetbasket piger/drenge: Sæby basketball klub.
  • Springgymnastik: Springteam Nordjylland, Østervrå
  • Hver by inviteres til at deltage med et drenge- og et pigehold i Street-fodbold, et drenge- og et pigehold i Street-basketball, samt et mix-hold i spring-rytme gymnastik. Deltagerne er født i 1995 og senere.

Fra den 1.-9. oktober afholder Den Internationale Olympiske Komite (IOC) session og olympisk kongres i Bella Center i København. Kongressen starter den 3. oktober, hvor der blandt andet skal diskutere, hvordan den olympiske bevægelse kan fastholde og udfordre ungdommen. Byernes Ungdoms-OL bliver således en levende udstilling, som understreger idrætspolitikernes temaer.

Chancen for, at de olympiske lege rent faktisk kommer til Danmark, er svær at få øje på. Men IOC-kongressen er også en meget stor olympisk begivenhed, og der er som sagt dømt olympisk folkefest i hovedstaden til oktober og Frederikshavn kommune er med sammen med København, Odense, Esbjerg, Herning og Århus.

Byernes Ungdoms-OL er del af Copenhagen Olympic Festival, som er et samarbejde mellem partnerne: Danmarks Idræts-Forbund, M-fonden, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Sportsåret 2009 og Wonderful Copenhagen.

Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune har på vegne af Frederikshavn kommune fundet frem til deltagerne.
Delegationslederen på turen vil blive Asger Mortensen, Skjold Sæby, tlf. 60198204

Med venlig hilsen

Peter Laigaard
Fmd. Idrætssamvirket.
Tlf. 30708779

FAKTA:

Danmark i verdens søgelys

Den største mediebegivenhed er i sessionens første del, når IOC 2. oktober vælger værtsbyen for OL 2016. Kandidaterne er Chicago, Tokyo, Rio de Janeiro og Madrid. Og mere end 1100 internationale mediefolk dækker begivenhederne i København.

Under IOC-sessionens anden del 7.-9. oktober stemmer IOC om golf og rugby skal være på OL-programmet i 2016. Der er desuden valg af nye medlemmer til IOC, hvor HKH Kronprins Frederik er kandidat.

Herind imellem af holdes kongressen fra den 3. – 5. oktober. Den 13. olympiske kongres, der afholdes i København i 2009, er den første kongres i 15 år. Den første olympiske kongres blev afholdt i Paris tilbage i 1894, hvor IOC blev grundlagt. Den seneste kongres blev afholdt i 1994 - igen i Paris - for at fejre 100-året for IOC's grundlæggelse.

Copenhagen Olympic Festival før og under IOC-kongressen:

  • Skole-OL med 12.000 deltagere. 28. – 30. september.
  • Copenhagen Countdown på Rådhuspladsen med show, koncerter, og aktiviteter for hele familien 1.-2. oktober: Fodbold, bmx, volley, roning, trampolin, gymnastik, streetbasket, vægtløftning, taekwondo, judo, kørestolsrugby, hockey, quianball, kajak, sæbekasseløb, dans, fægtning osv. To af Danmarks største musiknavne AQUA og D-A-D sørger for den musikalske underholdning den 2. oktober.
  • Olympic Congress Run – motionsløb gennem København. 2. oktober.
  • Ungdoms-OL mellem seks danske byer. 3. oktober.
  • Og meget andet. Se hele programmet på www.2009olympiccongress.com

Billedtekst: Rådhuspladsen kommer til at summe af idræt, når IOC-kongressen løber af stablen.

Energirådgiverne A/S

Energirådgiverne A/S, der er et selskab i koncernen ENV, vil i samarbejde med Frederikshavn Forsyning tilbyde lokale Foreninger energirådgivning.

Vi kan være foreningerne behjælpelig med at energieffektivisere bygningerne således at omkostningerne kan sænkes betragtelig.
Erfaringer viser, at energiforbruget kan sænkes med 10-15%.
Energirådgivningen er omkostningsfri for Foreningen dog forudsat, at de aftalte udvalgte projekter med foreningens ønskede tilbagebetalingstid på projekterne realiseres inden for 24 mdr.

Energirådgiverne A/S kan stå for renovering og installation af energibesparende udstyr samt finansiere projekterne på særdeles attraktive vilkår, således at besparelsen betaler lånet og dermed bliver investeringen omkostningsneutral for foreningen.
Ved lånets afvikling, opnår Foreningen den fulde økonomiske virkning ved besparelserne. Energirådgiverne garantere besparelsen så finansieringen er uden risiko for Foreningen. For Foreninger, som ønsker finansiering gennem Energirådgiverne A/S kan vi tilbyde Cibor renten + 3%, hvilket svarer til 5% pt.

Vi har solide erfaringer med at energirenovere virksomheder, boligselskaber og kommunale bygninger med vort ESCO koncept. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at vi først screener bygningen for rentable energibesparelser og dernæst aftaler vi hvilke tiltag, der skal udføres, hvorefter vi stiller finansiering til rådighed.

I kan gå ind på vores hjemmeside energiraadgiverne.dk og søge yderligere information.
Som reference til Foreninger i Frederikshavn Kommune kan vi henvise til.:Sæby Rideklub

Sportsrideklubben Lerbæk
Skjold.IF